Kystlagets aktiviteter.

På undersidene finner du oversikt over kommene aktiviteter i kystlaget

Maling av tørnring på landstevnet i kalvåg 2005

Foto: Frode Bjøru