Dugnader

Dugnad ombord i Straumingen hver mandag fra kl. 18.00

Straumingen i Hammerfest 2005 før vi overtok fartøyet.