Foto:Ian Leask

 

Nyheter:

 

Båtbygging på Siglurd.

Første kveld etter påske blir 8.4  kl. 18.00. Deretter hver hver torsdag utover våren.

07.01.2021

Nyttårsbord.

 les mere her.

Utsatt inntil videre:

03.12.2020

Årsmøte 2021

Pga, smittevernsanbefalinger er årsmøtet utsatt til 13.4 Klokkeslett og sted kommer senere.

Les innkalling.

27.11.2019

Dugnad på Straumingen.

 Hver mandag fra12.4 kl. 18.00 fram til ferien.

Jøa Kystlag

Er en frivillig kulturvernorganisasjon som har som formål å ta vare på vår kystkultur og historie. Vår hovedparole er vern gjennom bruk. Vi har vel 110 medlemmer. Laget er lokallag i Fosnes og Namsos kommune for den landsomfattende organisasjon Forbundet Kysten. Forbundet Kysten har over hundre kystlag og ca. 10 000 medlemmer.

Jøa Kystlag sin hovedaktivitet er bruk og vedlikehold av det verneverdige fartøyet M/K Straumingen. På kystlaget facebookside kan du lese løpende oppdateringer  og daglige oppdateringer når vi er på tur, og ellers litt smått og stort om det som rører seg i laget.

Her kan du følge med på hvor Straumingen er når vi er på tokt, via et sporingssystem som heter AIS 

Pøbben ved Brakstad hamn er en del av lagets aktivitet og drives på dugnad av medlemmer og støttespillere.

 

Kystlaget har base ved Brakstad Hamn på Jøa. Her har også Straumingen sin heimehavn. Siglurð er under restaurering som kursaktivitet i kystlaget.

 

 

 

Bli medlem!

 

Kontaktinfo:

Jøa Kystlag

7856 Jøa

mob:90263923

 

Info til medlemmer sendes med SMS via pling.