Bilder av Siglurð

Klar til å heise segl

På tur til Kystens Landstevne i Bodø 2006

På Folla