Firroringen Sjø-Sara

Sjø-Sara i lett bris

Sjø-Sara ble sommeren 2010 overtatt av Jøa Kystlag som en gave fra Erik Stenvik. Båten en sansyligvis en Follabåt som var en overgangstype mellom Åfjordsbåt og Nordlandsbåt, lik den gamle Nordlandsbåten som ble bygget før ca, 1850. Den er av firroring størrelse 7,7 meter lengde og 1,8 m bredde. Sjø-Sara står på lan i påvente av bytte av dårlig saum.