Kystlagets venner på sjø og land.

tekst kommer

Færøytur med hvite T-skjorter fra Cat.