Sjø-Sara

Bilder fra restaurering, vedlikehold og bruk av Sjø-Sara

Solgangsbris på Gylta

Sett gjennom revkausen på Siglurð

Lett bris på Seierstadfjorden

Jomfru-tur 2010

Nye plugger til avbrukket keip blir til.

Straks klar til avgang Jøa