Kystlag/andre lag vi samarbeider med.

Moe-brygga på Rørvik

  • Innhered kystlag har sin base ved Kjerknesvågen på Inderøya.Straumingen ble slippsatt på kystlagets slipp mai 2014.

 

  • Folla kystlag er vårt nærmeste nabokystlag og har sin base ved Moe-brygga på Rørvik

 

 

  • Jøa 4H.